Česká verze  Engish version

Lektorská činnost

Andor Šándor se dlouhodobě věnuje také předávání svých zkušeností mladé generaci a dalším zájemcům. Přednášel mimo jiné na Oxford University, University of New York in Prague,Prague Security Study Institute, VŠE v Praze či na Univerzitě Karlově. Účastní se také konferencí o krizovém řízení (T-Soft, Tovek a další).

Příklady témat přednášek:

  • Bezpečnostní prostředí v ČR
  • Činnost tajných služeb
  • Průmyslová špionáž
  • Terorismus a boj s ním
  • Zpravodajsko-policejní systém
  • NATO
  • Krizové řízení v ekonomické recesi

University of New York
in Prague

Oxford University, UK

Vysoká škola ekonomická
v Praze

Prague College, ČR

Univerzita Karlova
v Praze

NATO
Severoatlantická aliance

 

Gymnázium Jižní město

Prague Security Study Institute

Konference o krizovém řízení (T-Soft, Tovek a další)