Česká verze  Engish version

Osobní profil

Pracovní zkušenosti

2003 - nyní           Bezpečnostní poradce

2001 - 2002          Náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR s hodností brigádní generál

1997 - 2001          Náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR

1995 - 1997          Náčelník oddělení zahraničních vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR

1991 - 1995          Zástupce přidělence obrany - vojenský pridělenec na ZU v Londýně

1986 - 1991          Štábní funkce na Generálním štábu v Praze

1980 - 1984          Velitelské a štábní funkce u pozemních jednotek 20.msd Karlovy Vary

Vzdělání

Škola obranných studií NATO v Římě (1999-2000)

Kurz řízení obranných zdrojů pro nejvyšší představitele obrany v Kalifornii, USA (1997)

Jazyková škola - všeobecná státní zkouška z AJ, Praha (1990)

Jazyková škola - základní státní zkouška z AJ, Praha (1989)

Postgradulní studium, obor velitelsko-štábní zpravodajský, Praha (1984-1986)

Vysoká vojenská škola pozemního vojska Ludvíka Svobody, Vyškov, obor velitelský (1976-1980), titul Ing.

Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové (1972-1976)

Odborná způsobilost

Zkušenosti z výkonu státní správy

Zkušenosti s činností v mezirezortním krizovém štábu ČR, krizový management

Řízení velké organizace

Odpovědnost za sestavování a realizaci velkého rozpočtu

Práce v mezinárodních organizacích

Bohatá zkušenost z práce v zahraničí

Schopnost analyzovat mezinárodně bezpečnostní problematiku

Zpracování bezpečnostních studií objektů národní kritické infrastruktury

Analýza krizového řízení objektů národní kritické infrastruktury

Hodnocení vojenské a bezpečnostní situace ve světě se zaměřením na krizové oblasti a vojenské konflikty

Bezpečnostní poradenství

Členství

Lví klub Praha Orel (prezident 2009 – 2011)