Česká verze  Engish version

Reference

Letiště Ruzyně Praha, České dráhy, Metro Praha, Ředitelství silnic a dálníc,  a další,  to jsou klienti, kteří se starají o bezpečnost se mnou.

 

Letiště Ruzyně Praha

2004 - Zpráva o současném stavu zabezpečení perimetru letiště Praha Ruzyně.

2006 - Zpráva o bezpečnosti letiště Praha Ruzyně

Dopravní podniky - Metro Praha

2006 - Spolupráce s firmou Generals s.r.o. při zpracování studie bezpečnosti metra trasy C a bezpečnosti tramvajového mostu Barrandov.

České dráhy

2006 - Zpráva o hrozbách a rizicích společnosti České dráhy a.s.

Letiště Praha, s.p.

2006 - Zpráva o bezpečnosti Letiště Praha, s.p.

Státní fond dopravní infrastruktury

2007 - Spolupráce s firmou Generals s.r.o při zpracování Plánu krizové připravenosti SFDI

ČEZ

2007 - Analýza vnitřních a vnějších hrozeb a rizik v oblasti krizového řízení společnosti ČEZ, a.s. ve smyslu zákona 240/2000 Sb.

ČEPRO

2007 - Spolupráce s firmou Generals s.r.o. při zpracování Projektu zdokonalení systému zabzpečení a ochrany středisek Loukov a Roudnice na Labem

Správa železniční  dopravní cesty

2008 - Posouzení krizového řízení a anylýza rizik SŽDC, zpracování Plánu krizové připravenosti

Ředitelství silnic a dálnic

2008 - Posouzení komplexního zajištění bezpečnosti v předmětu působnosti ŘSD, zpracování Plánu krizové připravenosti

ČEPRO

2008 - Spolupráce s firmou Generals s.r.o. při zpracování Plánu krizové připravenosti ČEPRO

Pražská energetika

2008 - Spolupráce s firmou Generals s.r.o. při zpracování Analýzy zabezpečení rozvodoven Chodov, Malešice, Střed a Sever

Ředitelství silnic a dálnic

2009 - Komplexní posouzení schopností jednotlivých SSÚD (středisko správy a údržby dálnice) řešit krizové situace...

Ředitelství silnic a dálnic

2010 - Zpracování Plánu krizové přiípravenosti pro 16 Středisek správy a údržby dálnic

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

2010 - Posouzení celkového stavu bezpečnosti na Psychiatrické klinice, návrhy ke zlepšení stavu

Ředitelství silnic a dálnic

2010 - Praktické nácviky řešení krizových sitaucí na jednotlivých střediscích správy a údržby dálnic

T-SOFT, a.s.

2010 - Ve prospěch firmy T-SOFT,  a.s. zpracování anylýzy hrozby terorismu do krizového plány Hl. města Prahy

Ředitelství silnic a dálnic

2011 - Komplexní posouzení a analýzy zajištění bezpečnosti na Pražském okruhu

Ředitelství silnic a dálnic

2011 - Zpracování Metodických pokynů pro činnost ŘSD při vzniku kritické situace na komunikaci, na stavbě na komunikaci nebo nad komunikací.

Západočeská univerzita v Plzni

2011 - Audit ICT

Ředitelství silnic a dálnic

2011 - Zpracování Metodiky činnosti střediska správy a údržby dálnic pro řešení kritické situace, realizace nácviků řešení kritické situace na všech střediscích.

Další

2013 - odborné konzultace při natáčení seriálu Kriminálka Staré město II